29 เม.ย. 62 ประกาศผลคัดเลือกการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
23 เม.ย. 62 ประกาศการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
18 มี.ค. 62 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
11 มี.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่1 (สอบข้อเขียน)
4 มี.ค. 62 กำหนดการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2562
4 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
 
   
22 ม.ค. 62 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป