ตลาดแรงงาน
ลำดับที่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่

1.

กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 40 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นาจอมเทียน 302/10-12 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
3. Eastern It Pattaya 8 ม.10 ตึกคอมพัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
4. สวัสดิการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ม.1 ถ.ชายทะเล ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
5. บริษัท ไทธานี จำกัด ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
6. เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว 80 ม.2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
7. ริมหาดจอมเทียน คอนโดมิเนียม 408/2 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
8. เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ 99/9 ม.6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
9. เทศบาลตำบลบางเสร่ 99/82 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
10. เมนีคอมพิวเตอร์ 190/11 ม.2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
11. คอมสยาม 39/3 ม.10 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
12. เทศบาลตำบลนาจอมเทียน 99/4 ม.4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
13. สำนักงานบริการลูกค้า กสท. พัทยา 124 ม.10 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดระยอง 56 อ.เมือง จ.ระยอง 2100
15. ห้างหุ้นส่วนสามัญสวนสุภัทรา 71 ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
16. ศุนย์วิจัยพืชสวน จันทบุรี 63 ม.6 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
17. บริษัท ชอไชยวัฒน์อุตสาหกรรม จำกัด 198/30 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
18. ฟาร์มเห็ด สิริกาญจน์ 116/10 ม.9 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
19. โจรสลัดฟาร์ม 44/70 รามอินทรา 39 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10210
20. สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม อ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี 20150
21 บริษัท อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา จำกัด 22/22 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
22 ขวัญเมืองฟาร์ม 1/255 ม.2 ต.บางวัว อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
23 ฟาร์มทะเลทอง 73/2 ม.5 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี
24 ฟาร์มกุ้งหลวงระยอง 98/1 ม.5 ต.กล่ำ อ.แกลง จ.ระยอง 21190
25 ฟาร์มกุ้งชัยวัฒน์ 7 ม.6 ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
26 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตราด 121 ม.2 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด 23000