ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หากนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะขอใช้พื้นที่ติดต่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเเจ้งให้เราทราบได้ ที่นี่
*หากเป็นบุคคลภายใน รบกวนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ กรอกข้อมูลสำเร็จ ส่งฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ

20-30 March 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

20-30 March 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจากงานพัสดุ - ประชาสัมพันธ์เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

9-18 March 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9-18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30น - 16:30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

15-20 February 2020

ผลการแข่งขันการประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 41 (FFT41@Suratthani)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41

Read More

Admin 0

15-20 February 2020

การประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 41 (FFT41@Suratthani)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41

Read More

Admin 0