ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

หากนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจะขอใช้พื้นที่ติดต่องานประชาสัมพันธ์ สามารถเเจ้งให้เราทราบได้ ที่นี่
*หากเป็นบุคคลภายใน รบกวนดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ กรอกข้อมูลสำเร็จ ส่งฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ขอขอบคุณ

29 May 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

29 May 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

20-27 May 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30น - 16:30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

20-27 May 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30น - 16:30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

16 May 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

16 May 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

7 April 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

7 April 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) - การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

3 April 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อนุสนธิประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 บัดนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

7 April 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

7 April 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) - การซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

3 April 2020

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อนุสนธิประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 บัดนี้ วิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกดังนี้

20-30 March 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์จากงานพัสดุ - จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

20-30 March 2020

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศจากงานพัสดุ - ประชาสัมพันธ์เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบปิด

9-18 March 2020

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ที่สนใจและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9-18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:30น - 16:30 ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Read More

Admin 0

15-20 February 2020

ผลการแข่งขันการประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 41 (FFT41@Suratthani)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41

Read More

Admin 0

15-20 February 2020

การประชุมวิชาการ อกท.ชาติ ครั้งที่ 41 (FFT41@Suratthani)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.)ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41

Read More

Admin 0