วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีมุ่งมั่นผลิตกำลังคนกึ่งมีฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พื้นที่
หน้าแรก
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
แผนกวิชาพืชศาสตร
แผนกวิชาสัตวศาสตร์
แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร
แผนกวิชาบริหารธุรกิจ
www.kasetchon.ac.th
เว็บไซต์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
192 หมู่3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี 20250 โทร 038237053
Design by : Kosol  Pongkan
แผนผังฝ่ายวิชาการ
นายสุรศักดิ์   สาลีพัชราภรณ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1.ผู้บริหารวิทยาลัย

2.ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
4.ฝ่ายวิชาการ
5.ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

นางสุนันทา  อรุณฉาย
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสว่าง   วงศ์ขันธ์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
งานสื่อการเรียนการสอน
นางดรุณีย์  วราวิทย์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานวิทยบริการและห้องสมุด
นายเชล  สุรินทร์
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายธีรชัย  ชีวพัฒนพิบูลย์
ครู คศ.2 วิทยฐานะ ชำนาญการ
โครงการอาหารกลางวัน
นางสาววรรณภา  ต้อนรับ
ธุรการฝ่ายวิชาการ
Download ข้อมูลฝ่ายวิชาการได้ที่นี่ค่ะ
1.รายชื่อนักศึกษา ณ วันที่ 21 พ.ค.2556
2.แบบฟอร์มการประเมินผลตามสภาพจริง
3.แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปี2556-2559
4.รายชื่อนักศึกษา Update ทั้งหมด
5.แบบฟอร์มใบประเมินผล
6."นักศึกษาที่ติด มส. ให้เขียนคำร้องแก้ มส. ภายในวันที่ 19-20 มีนาคม 2557 มิฉะนั้นเกรดจะปรับเป็น 0(ศูนย์)