ผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เกี่ยวกับวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แผนงบประมาณ
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2565
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูแผนกวิชาประมง
ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
► การใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ
และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้น
ในอาหารไก่กระทง
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่า
ในอาหารไก่ไข่
► การประเมินประสิทธิภาพ
ของครูผู้สอน
วิชาการผลิตไก่ไข่
ระดับประกาศนียบัตร
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการผลิตไก่เนื้อ
► การพัฒนาหลักสูตร
เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย
์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
► เครื่องล้างแผ่นปลูก
ผักไฮโดรโฟนิกส์
► ผลการใช้ผักตบชวาแห้ง
เป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพ
การผลิตของไก่กระทง
 
 
 
 
6 มิถุนายน 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่ NEW

6 มิถุนายน 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คลิกที่นี่ NEW

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ NEW

19 มกราคม 2565

ประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ NEW

12 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 กรณีพิเศษ (โควต้า) ประจำปี 2566 คลิกที่นี่ NEW

12 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง คลิกที่นี่ NEW

16 ธันวาคม 2565

ประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

8 ธันวาคม 2565 ประกาศเรื่อง ประชาวิจารณ์ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
7 ธันวาคม 2565 ประกาศเรื่อง ประชาวิจารณ์ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่
29 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง คลิกที่นี่
15 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ คลิกที่นี่
10 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สัมภาษณ์) คลิกที่นี่
2 สิงหาคม 2565 เลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู คลิกที่นี่
21 กรกฎาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู คลิกที่นี่
29 มิถุนายน 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู คลิกที่นี่
27 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
07 เมษายน 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
24 มีนาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่เอสารแนบท้ายประกาศ 1 คลิกที่นี่ เ อกสารแนบท้ายประกาศ 2 คลิกที่นี่

18 มีนาคม 2565 ประกาศเรื่อง ประชาวิจารณ์ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่
20 มกราคม 2565 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่
13 มกราคม 2565 ประกาศเรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 คลิกที่นี่
10 พฤษภาคม 2564 ติดตามหน้าเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี คลิกที่นี่
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ดูจดหมายข่าวย้อนหลังทั้งหมด  
นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 
ห้องเรียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ดาวน์โหลด
 
 
Website Visit No. url and counting visits