ผู้บริหารสถานศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
เกี่ยวกับวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหาร
แผนผังวิทยาลัย
แผนงบประมาณ
เผยแพร่งบทดลอง ประจำปี 2566
รายละเอียดประกอบรายงานบัญชี
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลจังหวัด
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลบุคคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ครูแผนกวิชาสัตวศาสตร์
ครูแผนกวิชาพืชศาสตร์
ครูแผนกวิชาประมง
ครูแผนกวิชาช่างกลเกษตร
ครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
► การใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ
และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้น
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้น
ในอาหารไก่กระทง
► การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่า
ในอาหารไก่ไข่
► การประเมินประสิทธิภาพ
ของครูผู้สอน
วิชาการผลิตไก่ไข่
ระดับประกาศนียบัตร
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
เอกสารประกอบการสอน
วิชาการผลิตไก่เนื้อ
► การพัฒนาหลักสูตร
เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย
์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
► เครื่องล้างแผ่นปลูก
ผักไฮโดรโฟนิกส์
► ผลการใช้ผักตบชวาแห้ง
เป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพ
การผลิตของไก่กระทง
 
 
 
 
20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ NEW

7 พฤษภาคม 2567

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ NEW

29 เมษายน 2567

ประกาศร่าง Tor ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่ NEW

12 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ นักเรียน นักศึกษา หมดสิทธิ์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่

12 ตุลาคม 2566

กลยุทธ์สถานศึกษา คลิกที่นี่

6 มิถุนายน 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่

6 มิถุนายน 2566

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ คลิกที่นี่

7 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

19 มกราคม 2565

ประกวดราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

12 มกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์เลี้ยง คลิกที่นี่

ติดตามหน้าเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี คลิกที่นี่
 
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  ดูจดหมายข่าวย้อนหลังทั้งหมด  
นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
 
ห้องเรียนออนไลน์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
 
 
Website Visit No. url and counting visits