เหลือเวลาอีก

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 41
วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Thanks video : Facebook fanpage : สมาชิก อกท.ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  ประกาศสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ อกท.ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562


ดูเพิ่มเติม
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร
     
     

ดูเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
 

Website Visit No.
url and counting visits