สรุปผลการแข่งขัน
การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 41
วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Thanks video : Facebook fanpage : สมาชิก อกท.ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม
13 ม.ค. 62 การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในระดับ (ปวช.) (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563
13 ม.ค. 62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงสัตว์

ดูเพิ่มเติม
30 ก.ย. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร
     
     

ดูเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
 

Website Visit No.
url and counting visits