เหลือเวลาอีก

การประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาคกลาง ครั้งที่ 41
วันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

Thanks video : Facebook fanpage : สมาชิก อกท.ทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม


   

ดูเพิ่มเติม
13 ก.ย. 62 ประกาศประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร
12 ก.ย. 62 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร

ดูเพิ่มเติม
   
   
   
   
   
 

Website Visit No.
url and counting visits